O burzliwych dziejach najcenniejszego w zbiorach polskich rękopisu i potrzebie jego konserwacji rozmawiają: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, wieloletni dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Jagiellońskiej, i Marzena Florkowska.

25 maja o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej odbędzie się wykład prof. Zdzisława Pietrzyka dotyczący rękopisu De revolutionibus pt. "A jednak przetrwał – słów kilka o dziejach autografu De revolutionibus Mikołaja Kopernika"