Naczelna Izba Lekarska z zaniepokojeniem odebrała zgłoszenie od organizacji reprezentującej osoby głuche, z którego wynika, że osoby głuche mają poczucie, że ich prawo do opieki zdrowotnej doznaje dotkliwych ograniczeń wynikających z niedostatecznego respektowania prawa osób głuchych do nieodpłatnego dostępu do tłumaczy polskiego języka migowego w placówkach ochrony zdrowia.