Trzonem ekspozycji muzealnej, istniejącej na Wawelu już od 1930 do 1939 roku, otwartej ponownie w 1960 roku, są ocalałe artefakty z historycznego Skarbca. Wśród nich chorągiew nadworna z czasów Zygmunta Augusta, głownia miecza poświęcanego przysłanego przez papieża Stefanowi Batoremu, a przede wszystkim Szczerbiec – najważniejsza polska pamiątka historyczna. Powstająca ekspozycja jest także najstosowniejszym miejscem do prezentacji wyjątkowej klasy ocalałych osobistych pamiątek i dzieł sztuki związanych z kolejnymi władcami, od ostatnich Piastów do Stanisława Augusta.

W Kole kultury przyglądamy się dwu obiektom z wystawy. Usłyszymy opowieść o najcenniejszym depozycie ekspozycji i pewnym niezwykłym meblu.