"Religia judaistyczna nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnetrzną - ale w pewien sposób - wewnętrzna. Jesteście naszymi starszymi braćmi" - te epokowe słowa Jana Pawła II w rzymskiej synagodze przypieczętowały zmianę jakości wzajemnych relacji. Ale czy rzeczywiście jesteśmy siebie ciekawi i gdzie są granice teologiczno - filozoficznego kompromisu - o tym dziś  w związku z 25 Dniem Judaizmu w Kościele Katolickim rozmawiać będziemy. W studiu siostra Anna Bodzińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu, ks. prof. Łukasz Kamykowski -  dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz Jakub Drath -  sekretarz Klubu Chrześcijan i Żydów PRZYMIERZE.