- Pancernik "Schleswig Holstein" drugi dzień ostrzeliwuje rejon umocniony na Helu.

- Hitler przybywa do Gdańska. Na jego rozkaz Gdynia zostaje przemianowana na Gotenhafen. Niemcy rozpoczynają decydujące natarcie na Oksywie. 1500 obrońców nie wytrzymuje naporu i o 17.30 polskie pozycje zostają zdobyte, a dowódca obrony, płk Dąbek, popełnia samobójstwo. W chwili zdobycia Kępy pozostało przy życiu tylko 20 obrońców.

- Bitwa nad Bzurą wygasa. W Lasach Palmirskich gen. Kutrzeba reorganizuje dywizje zebrane z Armii "Poznań" i szykuje je do przejścia do Warszawy. Żołnierze polscy pozostający na lewym brzegu Bzury zostają wzięci do niewoli - jest wśród nich także i gen. Bortnowski. Niemiecka prasa pisze o 50 tysiącach jeńców, obwieszając jednocześnie "Koniec Armii Polskiej". Ale żołnierze Kutrzeby w czasie odwrotu jeszcze zadają Niemcom straty. Pod Sierakowem rozbijają niemiecką kolumnę zmotoryzowaną, zdobywając jej samochody, a pod Laskami tankietki i działa przeciwpancerne grupy kawalerii gen. Abrahama zmuszają do odwrotu grupę czołgów, która próbowała zagrodzić im drogę.

- Armia Czerwona zajmuje Lidę, Nowogródek, Łuck i Stanisławów. Kończy się również dwudniowa obrona Wilna. Wysłannicy sowieccy pojawiają się także na wschodnich przedmieściach Lwowa, żądając poddania miasta. Przedstawiciel dowódcy obrony oświadcza, że miasto prowadzi walkę z Niemcami a na pertraktacje ze stroną radziecką nie ma pełnomocnictw.

- Nadal trwa walka resztek sił Armii "Kraków" i "Lublin" o Tomaszów Lubelski. Gen. Piskor decyduje się na jeszcze jedną próbę przebicia. Po północy rusza zmasowane natarcie.

- Do Lwowa kierują teraz się wszystkie polskie oddziały odcięte na wschodnim brzegu Wisły. Ale oznacza to nieustanne przebijanie się przez blokujących drogę Niemców. W nocy i nad ranem oddziały pod dowództwem gen. Przedrzymirskiego walczą pod Krasnystawem, próbują także odbić Zamość.

- Wojska gen. Sosnkowskiego także walczą o utorowanie sobie drogi do Lwowa. 11 Karpacka Dywizja Piechoty ponosi spore straty, uderzając na Hołosko. Ale tylko jednemu batalionowi piechoty uda się w końcu dotrzeć do celu.

- 10 Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej płk Maczka przekracza granicę węgierską. W szyku bojowym z resztką sprzętu jaka im pozostała - maczkowcy opuszczają Polskę. Po dwóch tygodniach walk w Brygadzie pozostała połowa żołnierzy.

- Na skutek nieporozumienia w okolicach Lwowa, Niemcy i Rosjanie strzelają do siebie wzajemnie. W walce ginie oficer Armii Czerwonej. Po tym wydarzeniu obaj okupanci decydują się rozgraniczyć swoje strefy działania wokół broniącego się miasta.

- Szef służby prasowej Rzeszy podaje wytyczne dla prasy: "Byłoby niesprawiedliwością, wobec dokonań wojsk niemieckich, gdyby nasze gazety akcentowały militarne działania Rosjan w większym stopniu, niż czynią to czerwone komunikaty wojskowe. Ofensywa Armii Czerwonej nie napotyka na znaczniejsze przeszkody, ponieważ nasze wojska złamały kościec nieprzyjacielskiego oporu".