- Niemieckie i sowieckie wojska spotykają się w Brześciu nad Bugiem. Niemiecka agencja DNB podkreśla przyjacielski charakter spotkania.

- Próba zajęcia Wilna z marszu przez dwa radzieckie pułki pancerne kończy się niepowodzeniem. Improwizowana i zdezorganizowana, na skutek sprzecznych rozkazów, obrona miasta zatrzymuje czołgi, ale nie jest w stanie odrzucić ich na bezpieczną odległość.

- Pancernik Schleswig Holstein ostrzeliwuje Hel, powodując uszkodzenia baterii cyplowej, które jednak szybko zostają usunięte.

- Obrońcy Kępy Oksywskiej podejmują ostatni kontratak, odrzucając niemiecki pułk piechoty do podnóża Kępy. W nocy próbowano jeszcze dwukrotnie uderzeń na wroga, ale już bez powodzenia.

- Internowany 3 dni wcześniej w Tallinie polski okręt podwodny "Orzeł" podejmuje brawurową i udaną próbę ucieczki. Pozbawiony map i ze zdemontowaną przez Estończyków częścią wyposażenia - okręt - rusza na opanowany przez Niemców Bałtyk. Celem załogi jest Anglia.

- Odwrót polskich oddziałów znad Bzury zamienia się w kompletny chaos. Większość ciężkiej broni przepadła w czasie pokonywania rzeki. Stłoczone na niewielkim obszarze ogromne masy wojska są idealnym celem dla niemieckiej artylerii i lotnictwa. "Puszcza Kampinoska stała się grobem Poznańskiej Armii" - napisze potem gen. Kutrzeba.

- Pod Sochaczewem Wehrmacht morduje ok. 300 wziętych do niewoli polskich żołnierzy i cywilów.

- Z Warszawy ruszają trzy bataliony piechoty, aby wyjść naprzeciw wycofującym się znad Bzury oddziałom. To wszystko, co pozostało z planowanej operacji - odwołanej poprzedniego dnia przez generała Rómmla.

- Trwa bitwa o Tomaszów Lubelski. Uderzenie Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej - pozwala oddziałom gen. Piskora wedrzeć się do miasta, ale to wszystko co udaje się osiągnąć. Polskie jednostki nie mają już amunicji, żywności, nawet map, ani tym bardziej żadnych odwodów. Tymczasem Niemcy wprowadzają do walki nowy batalion pancerny, którego nie ma już czym zatrzymać. Po całym dniu walk z 80 polskich czołgów pozostało - dziewięć...

- Grupa gen. Sosnkowskiego nadal próbuje się przebić do okrążonego Lwowa, wyrzucając po drodze Niemców z Janowa i Lelechówki.

- Siły obrońców Lwowa zostały wzmocnione przez przybycie z Łucka dwóch pociągów pancernych, oraz czterech transportów broni lekkiej i amunicji. Do miasta wchodzi także dywizjon 33 Pułku Artylerii. Mimo to sytuacja Lwowa staje się coraz trudniejsza. Niemcy niszczą wodociąg, pozbawiając mieszkańców wody. Dodatkowo - Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej płk. Maczka - na rozkaz Naczelnego Wodza - opuszcza Lwów, odchodząc na południe, za Dniestr, a następnie na Węgry.