W Zakładzie Wapienniczym "Wapiennik" w 10-dniowym cyklu wypału kamień wapienny zamieniał się w wapno. Użyto go przy budowie m.in. Teatru Miejskiego w Krakowie (obecnie Teatr Słowackiego) i przy rozbudowie Twierdzy Przemyśl. Przed wojną produkcja była prowadzona sezonowo i sięgała 300 ton w skali roku. Po modernizacji w latach 20. XX wieku wypał trwał przez cały rok, a wyniki wzrosły aż do 50 tys. ton. W 1983 roku działalność została zamknięta.

"Wapiennik" był ważnym pracodawcą w okolicy Chrzanowa. Powstało osiedle pracownicze z blokami mieszkalnymi, przedszkolem, przychodnią, basenem, świetlicą. W okresie PRL-u kwitło tam życie towarzyskie.
Gość audycji: Kamil Bogusz, dyrektor Muzeum w Chrzanowie.