- Nad Bzurą Niemcy porządkują własne siły. Na niektórych odcinkach przechodzą do przeciwuderzeń. Polska ofensywa zostaje całkowicie zahamowana. Przynajmniej tak sądzi Wehrmacht. Niemcy mylą się jednak - bitwa nie jest jeszcze nawet w swojej kulminacyjnej fazie. Jednakże, na skutek nieporozumień między generałami Kutrzebą i Bortnowskim, a także wskutek niezdecydowania Naczelnego Wodza, polska akcja zaczepna na kierunku Strykowa zostaje odwołana.

- Resztki Armii "Łódź" usiłują przebijać się w stronę Warszawy, dochodzi do walk o Brwinów oraz Pruszków, jednak nie udaje się im przerwać niemieckiego pierścienia. W tej sytuacji, dowódca armii postanawia skierować się na Modlin.

- Na wschód od Warszawy - 1 Dywizja Piechoty Legionów odbija z rąk niemieckich Kałuszyn. Natarcie rozpoczęło się trochę przez przypadek - na skutek źle zrozumianego rozkazu dowódca dywizyjnej kawalerii wykonał nocną szarżę na miasto, czym kompletnie zaskoczył Niemców. Następujące po tym natarcia piechoty wyparły Wehrmacht z Kałuszyna. Była to pierwsza porażka niepokonanej dotąd, niemieckiej Dywizji Pancernej "Kempf".

- Jedną z ostatnich akcji bojowych podejmuje Brygada Bombowa, atakując Niemców w okolicach Radymna i Jarosławia - a także między Zamościem a Hrubieszowem.

- Rano, do dowództwa Frontu Południowego, dociera wiadomość o zajęciu przez Niemców Sambora i wyjściu na szosę lwowską. Pospiesznie zorganizowane punkty oporu, tylko na krótko powstrzymują niemiecką grupę szturmową "Schorner", która około 15 wjeżdża do zachodnich dzielnic Lwowa. Dopiero tutaj Niemcy napotykają na silniejszy opór. Wieczorem do miasta zbliżyły się również oddziały niemieckiej 1. Dywizji Górskiej.

- Generał Sosnkowski poleca gen. Fabrycemu ściągnąć do Lwowa dywizje spod Przemyśla. Fabrycy odmawia wykonania tego rozkazu i udaje się do kwatery głównej nad granicę rumuńską. W efekcie Sosnkowski musi sam wykonać swoje własne polecenie.

- Do Lwowa dociera także pułkownik Maczek, którego Brygada nadal stara się opóźniać marsz Niemców od północnego zachodu. Ale - jak się wkrótce okaże - miasto zagrożone jest już także od południa.

- Wehrmacht dotarłby do Lwowa jeszcze szybciej, gdyby nie zdecydowana postawa rządu w Budapeszcie, który odrzucił prośbę o udostępnienie odcinka węgierskiej sieci kolejowej do szybszego przerzucania niemieckich oddziałów pod Lwów.

- Na spotkaniu w Abbeville premierzy Francji i Wlk. Brytanii przystają na propozycję głównodowodzącego wojskami naszych zachodnich aliantów generała Gamelina, który radzi zaniechać działań wojennych, gdyż sytuacja Polaków jest beznadziejna. Ale tak naprawdę Gamelin, już cztery dni wcześniej przestał przyjmować polskich dyplomatów, którzy prosili go o wywiązanie się Francji z zobowiązań wobec Polski.