У другій частини передачі почуєте про старовинні лемківські професії. Анна Добровольська детальніше розкаже про виготовлення команецьких кривулок, а Тома Дошна про дьоготь і його корисні властивості.

W drugiej części programu usłyszycie o starodawnych łemkowskich profesjach. Anna Dobrowolska szczegółowo opowie o tworzeniu krywulek z Komańczy, a Tomasz Doszna o dziegciu i jego dobroczynnych właściwościach.