Sitnica liczy nieco ponad 600 mieszkańców i czują się oni nieco dyskryminowani przez władze gminy Biecz pod względem inwestycyjnym. Agata Majcher, sołtys wsi dodaje, że wielu mieszkańców posiada grunty rolne na terenie sąsiedniej gminy Moszczenica i zmuszonych jest do korzystania z usług tamtejszego urzędu. 
"Bliżej nam jest do Moszczenicy niż do Biecza. Jesteśmy końcową wioską, ostatnią w gminie Biecz. Mieszkańcy płacą podatki w gminie Moszczenica, bo przylegają wioski i dużo takich spraw, nawet i do autobusu jadąc do powiatu, jadą MKS-em z Moszczenicy" - wyjaśnia Majcher.
Warto dodać, że sprawa nie jest nowa. Pierwszą próbę związaną z przyłączeniem Sitnicy do gminy Moszczenica podjęto kilkanaście lat temu. Teraz jednak mieszkańcy na zabraniu wiejskim podjęli stosowną uchwałę.
Mirosław Wędrychowicz, burmistrz Biecza, nie zgadza się z opinią mieszkańców Sitnicy, że ich miejscowość przez ostatnie lata była zaniedbywana inwestycyjnie. 
"O tym świadczą fakty i pozycje w budżetach z lat poprzednich. Dla Sitnicy był pakiet ponad 7 milionów złotych i wydatków bieżących, i wydatków inwestycyjnych. To były remonty kompleksowe: i szkoły, i remizy, i dróg, których zrobiliśmy tam ponad 3 kilometry. W tym roku mamy nawet dwie drogi do zrobienia, dość długie, które na pewno poprawią komfort mieszkańców. Wyregulowaliśmy prawnie dwa kolejne ciągi drogowe i przygotowaliśmy w ten sposób je do kolejnych inwestycji na przyszłe lata. Sporo tego było" - wymienia burmistrz.
Wędrychowicz przekonywał na zebraniu wiejskim sitniczan, by pozostali w gminie Biecz, ale zdania nie zmienili. Władze gminy Moszczenica są na nich otwarte. 14 marca odbyła się nadzwyczajna sesja rady gminy w sprawie zmiany granic administracyjnych. Wszyscy radni, a także wójt Jerzy Wałęga wydali pozytywną opinię. W gminie wkrótce odbędą się też w tej sprawie konsultacje społeczne.
"Mamy uchwały rad sołeckich. Są to uchwały pozytywne. Chcemy również zapytać szerszą publiczność poprzez badania ankietowe. Formularze zostały już przygotowane. W dniu wczorajszym została podjęta uchwała rady gminy w tej kwestii i będziemy zachęcać mieszkańców naszej gminy do uczciwego, rzetelnego podejścia do tej inicjatywy" - mówi Wałęga.
Podobne konsultacje odbędą się również w gminie Biecz. Następnie  sprawa zostanie przeanalizowana przez służby wojewody i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostateczną decyzję o ewentualnym przyłączeniu wsi Sitnica do gminy Moszczenica, podejmie Rada Ministrów. 
Do zmiany granic może dojść najwcześniej w styczniu 2025 roku.