Nowa nazwa uchwały ma brzmieć "deklaracja w sprawie równego traktowania i praw rodziny". W jej treści nie pojawia się żadne nawiązanie do LGBT, natomiast pojawił się nowy zapis, w którym Sejmik Województwa "gwarantuje poszanowanie konstytucyjnych wolności obywatelskich, jak też wszystkich wszelkich praw człowieka wynikających z umów międzynarodowych".

Przypomnijmy, przez tzw. uchwałę anty-LGBT Małopolska może stracić nawet ponad dwa i pół miliarda euro z funduszy europejskich.