W Krakowie uczy się niemal siedem i pół tysiąca dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zgodnie z polskim prawem, dzieci i młodzież z Ukrainy, tak jak inne dzieci cudzoziemskie, w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Z danych resortu edukacji wynika też, że w polskich szkołach i placówkach oświatowych naucza 1792 nauczycieli z Ukrainy.