Jak informuje Inspekcja Transportu Drogowego ograniczenia będą obowiązywać od 30 kwietnia do 3 maja. We wtorek zakaz ruchu dużych ciężarówek obowiązywać będzie w godz. 18-22, w środę w godz. 8-22, w czwartek w godz. 18-22, a w piątek w godz. 8-22.

"Ograniczenia w ruchu pojazdów wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach" - informuje ITD. "W rozporządzeniu wskazano także wyjątki, które nie podlegają zakazowi. To m.in. pojazdy, którymi przewożone są artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, towary niebezpieczne, żywe zwierzęta, lekarstwa i środki medyczne" - podano.

Wraz z rozpoczęciem weekendu majowego Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczyna wzmocnione działania kontrolno-prewencyjne. Patrole Inspekcji będą przede wszystkim na głównych szlakach komunikacyjnych – tam gdzie spodziewany jest największy ruch - oraz na wytypowanych niebezpiecznych odcinkach dróg.

"Inspekcja Transportu Drogowego apeluje o bezpieczne podróże i przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Chcemy żeby wszyscy bezpiecznie na tę majówkę dojechali i z niej wrócili" - powiedział w piątek Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Inspektorzy skoncentrują się na sprawdzaniu trzeźwości i kondycji kierowców oraz stanie technicznym pojazdów. "Przemęczony kierowca, który prowadzi wielotonową ciężarówkę, stwarza bardzo duże zagrożenie na drodze" - powiedział Gajadhur zaznaczając, że kontroli będą podlegały nie tylko ciężarówki, ale również autokary.

 

 

(PAP/ew)