Jak wykazują badania to właśnie najmłodsze pokolenie może pochwalić się większą wiedzą z zakresu pierwszej pomocy, niż ich rodzice, czy dziadkowie.

Przypomnijmy - zgodnie z przepisami prawa  w Polsce  każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.