- Położonych na działkach innych osób, co do których nieruchomości gmina nie posiadała tytułu prawnego. Wójt działał tym na szkodę interesu publicznego poprzez poniesienie przez gminę nakładów na te inwestycje. Na wskazane inwestycje Gmina Tarnów wydatkowała łącznie około 430 tysięcy złotych - wyjaśnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, Mieczysław Sienicki.

Grzegorz Kozioł nie przyznaje się do winy. Zapewnił dziennikarzy, że za kilka dni odniesie się do całej sprawy. Wójt może cały czas pełnić funkcję, gdyż nie został zawieszony w obowiązkach.

O sprawie prokuratorskich zarzutów dla wójta gminy Tarnów, jako pierwszy poinformował portal tarnow.net.pl.