- Przyznanie tak wysokich kategorii w dwóch dyscyplinach oznacza, że możemy starać się o przyjęcie do grona uczelni akademickich. Zanim to nastąpi, musimy wszystko policzyć i przeanalizować. Jakby się okazało, że zmiana będzie dla nas korzystna także ekonomicznie, złożymy wniosek o przekształcenie w uczelnię akademicką. Droga do wymarzonej Akademii Tarnowskiej stanie przed nami otworem - podkreśla rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, Małgorzata Kołpa.

ANS jako uczelnia zawodowa nie musiała przechodzić ministerialnego poziomu kształcenia, badań naukowych oraz prac rozwojowych. Dzięki uzyskanym wysokim notom w ramach ewaluacji tarnowska ANS może się starać o dotację na rozwój.

Ewaluacja prowadzona jest w trzech obszarach:
 1. Kryterium I – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej (w tym również w zakresie działalności artystycznej).
 2. Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych.
 3. Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Dla różnych dziedzin wiedzy przyjęto różne wagi poszczególnych kryteriów oceny.

W kryterium pierwszym w ramach obydwu dyscyplin pracownicy ANS w Tarnowie uzyskali znacznie więcej punktów, niż minimum określone dla jednostek referencyjnych określonych dla uzyskanych kategorii:
- w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – 317,66 pkt przy wartości referencyjnej 281,648 pkt dla jednostki kategorii A;
- w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika – 177,61 pkt przy wartości referencyjnej 141,856 pkt dla jednostki kategorii B.