- Na razie na wniosek dyrektora szkoły Powiat Tarnowski wystąpi do Ministerstwa Obrony Narodowej o zgodę na uruchomienie takiej klasy i współpracę w tym zakresie. Myśmy wyrazili zgodę. Na tym terenie nie ma takiej klasy. Sąsiedztwo z powiatem dębickim daje możliwości, żeby taką klasę utworzyć. W dzisiejszych czasach nigdy nie jest za dużo szkolenia wojskowego. Jest to uzasadnione. Są możliwości i korzyści. Dofinansowanie w wysokości 80% do umundurowania, pobyt na szkoleniach i wyjazdy na poligon to są profity - wyjaśnia starosta tarnowski, Roman Łucarz.

Oprócz zgody MON na utworzenie klasy wojskowej w szkole w Ryglicach konieczne będzie znalezienie co najmniej 25 chętnych do nauki w niej. 

W niedzielę odbędzie się pierwsza uroczysta przysięga w Tarnowie żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Krakowie, która to jednostka jest odpowiedzialna za szkolenie uczniów klas wojskowych m.in. w Wojniczu, a w przyszłości być może także w Ryglicach.