Podczas przeglądu gwarancyjnego ulicy Krakowskiej, tarnowscy urzędnicy w obecności wykonawcy remontu stwierdzili kilka usterek. "Konieczne jest rozebranie fragmentów ulicy, wymiana kostki i odpowiedniego ofugowania. Trzeba także wymienić płyt chodnikowych oraz drzewka, które się nie przyjęły" - wylicza szef Centrum Rozwoju Miasta Krzysztof Madej.
Na usunięcie tych usterek wykonawca będzie miał czas do 15 czerwca. Wymagają one m.in. chwilowych zmian w organizacji ruchu. Przedstawiciele firmy próbowali tłumaczyć wytykane przez urzędników usterki m.in. mroźną końcówką zimy w której kończyli remont.
To nie pierwsze niedociągnięcia na ulicy Krakowskiej zauważone przez tarnowskich urzędników. Już przy odbiorach tej inwestycji zlecali wykonawcy poprawki.

(Bartek Maziarz)