Tuchowską ruchomą szopkę u redemptorystów można oglądać w drugi dzień świąt po każdej Mszy Świętej, a w okresie świątecznym od godziny 9 do 14. Tradycją tej konstrukcji jest jednak też to, że można ją oglądać przez całą rok w tym podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego w lipcu.