Za połączeniem miejskich spółek zagłosowało 15 radnych. Przeciw był Marek Ciesielczyk, od głosu wstrzymało się 8 radnych.

- Zgoda jest, trwały rozmowy z zarządem spółki. Także ze strony pracowniczej uspokoiliśmy się. Nie obawiamy się połączenia. Wiadomo, że jeżeli będzie robota, to będziemy ją wykonywali. Teraz rynek pracy też jest po stronie pracowników. Także jeżeli chodzi o jakieś zwolnienia, to raczej nie ma mowy. Jest przede wszystkim deficyt pracowników. Przeanalizowaliśmy te zapisy, które były dotychczas w obu spółkach i wybraliśmy te najkorzystniejsze dla pracowników” - mówił w rozmowie z Radiem Kraków jeszcze przed głosowanie na sesji, Paweł Marcinek z Solidarności w Miejskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Tarnowie.

Marcinek dodawał, że w porozumieniu pracownicy obu spółek uzyskali zapewnienie wypłaty nagród jubileuszowych po przepracowanych 15 latach – co kolejne 5 lat. Ponadto pracownicy uzyskali zapewnienie wyższych dodatków za pracę w nocy np. podczas odśnieżania. "Według kodeksu jest to 20 procent do stawki, u nas będzie 30 procent i 60 w święta, także też będzie jakiś bonus z tego tytułu" - podkreślał.

Płaca w MPGK jest średnio wyższa od płacy w PUK o około 200 złotych. Po połączeniu obu miejskich spółek ma się to wyrównywać. “To porozumienie powoduje, że po połączeniu będzie nowy regulamin płacy. Będziemy pracownikami jednej spółki, więc musimy zarabiać jednakowo” - podkreślał przewodniczący związku w MPGK.

Z kolei Stanisław Kozłowski ze związków w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych mówił jeszcze przed głosowaniem na sesji, że sytuacja zmieniła się także o tyle, że teraz to PUK będzie formalnie spółką przejmującą, a nie przejmowaną. “Przez to pewne kwestie zostały ustalone, jeżeli chodzi o pracowników i ich uposażenia. Pensje mają się wyrównać. Na dzień dzisiejszy mamy nadzieję, że wszyscy pracownicy zostaną. Także myślę, że pan prezydent zadba o to, żebyśmy mieli co robić, bo to będzie dość dużo ludzi, w sumie ponad 250 osób” - dodawał.

Nowe przedsiębiorstwo ma działać nadal pod szyldem MPGK, który ma 70-letnią historię.

Prezydent od lat powtarza, że zadania obu spółek się dublują. Tak rzeczywiście jest, ale jest to najbardziej widoczne tylko w dwóch obszarach. W przypadku odśnieżania dochodzi do sytuacji, w których traktor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych odśnieża chodniki, a samą ulicę sprzęt MPGK. Jeżeli chodzi natomiast o gospodarkę odpadami to MPGK wywozi śmieci na wysypisko, którym zarządza PUK.

Pozostałe sprawy dotyczące już samego odbioru i przetwarzania śmieci są jednak domeną już samego MPGK. Natomiast PUK zajmuje się drobnymi remontami i pracami drogowymi w mieście Tarnowie. W tych obszarach ta synergia nie jest już taka widoczna.

W Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej pracuje obecnie 150 osób, natomiast w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych 113 osób.