Koncepcję realizacji Tarnowskiego Klastra Energii przygotowują dla miasta: Fundacja Poszanowania Energii wspólnie z norweską firmą Norsk Energi. Projekt wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych w ramach miejskiego klastra energetycznego ma charakter pilotażowy i jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Jak podkreślił w środę prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, główne cele tego przedsięwzięcia to poprawa jakości powietrza, zmniejszenie wydatków z budżetu miasta na utylizację odpadów i wykorzystanie powstających w mieście odpadów do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. „Dzięki temu docelowo na lokalnym rynku zostanie 10 mln zł” - ocenił prezydent.

Zdaniem uczestników przedsięwzięcia opracowane przez ekspertów rozwiązania, bazujące na doświadczeniach Tarnowa, mogą być wykorzystane w trakcie prac legislacyjnych dotyczących m.in. zagadnienia budowania klastrów energii w Polsce.

„Podobnej idei jeszcze w naszym kraju nie zrealizowano, ale to nie jest eksperyment, ponieważ takie rozwiązania funkcjonują już w innych krajach. Technologicznie to nie jest nowość, natomiast nowe będą rozwiązania organizacyjno-prawne” – zaznaczył Andrzej Wiszniewski, ekspert Fundacji Poszanowania Energii.

Podstawowym założeniem Tarnowskiego Klastra Energii jest stworzenie lokalnego systemu, pozwalającego przetwarzać powstające w mieście niezagospodarowane w recyklingu odpady na energię elektryczną i cieplną, która byłaby wykorzystywane zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i przez odbiorców indywidualnych.

Obecnie odpady te są odbierane przez podmioty zewnętrzne i zagospodarowywane poza Tarnowem. „Miasto nie tylko traci cenny surowiec energetyczny, ale także płaci wysokie opłaty za jego utylizację, wynoszące około 5,5 mln zł rocznie oraz ponosi koszty zakupu węgla sięgające rocznie kwoty 5 mln zł” - przypomniał prezydent.

Założeniem realizowanego projektu jest, by odpady zostały przetworzone w instalacji termicznego przekształcania odpadów zlokalizowanej na terenie miasta, a wytworzone ciepło i energia elektryczna były zużywane przez budynki użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa. Nadwyżki wytworzonej energii odbierze miejska sieć ciepłownicza i system elektroenergetyczny.

Tarnów przy realizacji projektu będzie współpracował z wieloma partnerami. Porozumienie w sprawie utworzenia Tarnowskiego Klastra Energii podpisali już w kwietniu tego roku: Gmina Miasta Tarnowa, Politechnika Krakowska, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tarnowie.

Jak zapowiedzieli w środę uczestnicy pilotażowego projektu, jego efekty w postaci modelu funkcjonowania miejskiego klastra energetycznego na przykładzie miasta Tarnowa zostaną zaprezentowane w czwartym kwartale tego roku - wtedy też planowana jest rejestracja klastra energii w Ministerstwie Energii.

 

 

 

 

 

 

 

(PAP/ko)