- Będą mogły być tam sesje, spotkania, małe koncerty Projekt jest ciekawy. Z jednej strony obiekt jest zabytkowy, ale będzie to nowoczesna bryła. Będzie tam w nowej części kawiarenka, gdzie będzie można się spotkać i usiąść. W starej części będzie oranżeria. Mamy to zaplanowane w budżecie. Jak się uda zyskać dodatkowe dofinansowanie, mniej będzie wkładu własnego - mówi wójt gminy Skrzyszów, Marcin Kiwior.

Gmina jest zdeterminowana do przeprowadzenia remontu dworku oraz przeniesienia tam centrum kultury i biblioteki w Skrzyszowie. Gmina ma już bowiem także plany związane z dotychczasowymi siedzibami tych instytucji. Do dotychczasowej siedziby biblioteki miałaby się np. przenieść gminny ośrodek pomocy społecznej, który w tej chwili mieści się w urzędzie gminy.