- Na kolejny etap mamy kosztorys. Chodzi o część wewnętrzną. To ponad 10 milionów złotych, bez wyposażenia, żyrandoli, upiększania. Chodzi o same prawny budowlane i instalacyjne - podkreśla zastępca burmistrza Wojnicza, Leszek Ząbkowski.

Dalsza rewitalizacja Pałacu Dąmbskich w Wojniczu zależy od zdobycia dofinansowania. Obecny etap prac też nie mógłby być wykonywany bez rządowego dofinansowania, które wyniosło 4 miliony złotych.

Po zakończeniu rewitalizacji zabytkowego budynku z XIX wieku ma on zostać przeznaczony na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. Ma tam także być sala ślubów.