Wniosek o podwyżkę zarobków złożyła przewodnicząca tarnowskiej rady miejskiej Małgorzata Mękal. Zgodę muszą teraz wydać radni, a ich zdania w tej sprawie są podzielone - Ryszard Żądło, radny koła Tak dla Tarnowa, przyznaje, że jako sprawny manager prezydent powinien mieć godziwą pensję, ale ma wątpliwości czy Kwaśny już na nią zasłużył.
Ja uważam, że osoby, które podejmują się takich wyzwań powinny być godziwie nagradzane. Popatrzmy na wynagrodzenia w spółkach skarbu państwa, w zarządach czy nawet w miejskich spółkach. Proponowana pensja prezydenta oczywiście nie odbiega od najwyższych, tylko jest pytanie takie, czy teraz, na początku działalności pana prezydenta, już dawać prawie maksymalną stawkę, którą ustawa przewiduje, czy jednak może dać troszkę mniej, poczekać, jak pan prezydent będzie realizował swoje zadania, obietnice wyborcze
- komentuje Żądło.
Prezydent Jakub Kwaśny pytany o podwyżkę odpowiada, że pensja prezydenta Tranowa powinna być na tym samym poziomie co pensja wójtów z okolicznych gmin:
Jeżeli wójtowie okolicznych gmin albo wójt gminy Tarnów czy starostowie mają odpowiednie wynagrodzenie, to ja myślę, że powinien być utrzymany odpowiedni standard.
Czy do podwyżki dojdzie przekonamy się na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.