Uczestnicy pochodu przeszli ulicami Tarnów do żywej szopki przy klasztorze Ojców Bernardynów. Królowie w orszaku pojechali na koniach.

W przygotowaniu tarnowskiego pochodu wzięło udział ponad 40 osób. Pochód zakończył tarnowską żywą szopkę. Można było ją oglądać tylko do czwartku.