Arkadiusz Mikuła podkreśla jednak, że są do tego także podstawy prawne. "Pod kątem ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego uznaliśmy, że również ta zabudowa się kłóci z architekturą istniejącą na terenie Nowych Żukowic. Nie ma w sąsiedztwie tego typu budynków, takich funkcji. To był jeden z argumentów formalnych, które zaważyły na takiej decyzji" - mówi.

Prezes firmy, która chce wybudować w Nowych Żukowicach spopielarnię, zapowiada odwołanie od tej decyzji wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Małgorzata Mękal podkreśla, że pandemia koronawirusa pokazała, że takie miejsce jak spopielarnia zwłok jest potrzebne także w regionie tarnowskim. Dodaje, że taki zakład w Krakowie działa tuż obok osiedla domów jednorodzinnych.