Najpierw urząd miasta zbierał propozycje, a teraz ruszyło głosowanie na te nadesłane.

Cieszymy się, że są to nazwy związane z Tuchowem, z naszą gminą. Mają odzwierciedlenie w tych osobach, które zasłużyły się te, które są znane, ale też są to tradycyjne nazwy, które istniały w użytku codziennym, jak na przykład Na Klękanej Górce, czy Nad Białą. Są to nazwy, które funkcjonują w naszej kulturze od wielu lat

- przyznaje Wiktor Chrzanowski zastępca burmistrz Tuchowa.

Głosować można na kilka sposobów - osobiście, ale i przez stronę internetową, jednak głosować mogą tylko mieszkańcy Tuchowa, mający czynne prawo wyborcze. Zagłosować można maksymalnie na trzy nazwy rond. W razie wyboru więcej niż trzech nazw rond głos zostanie uznany za nieważny. Po wybraniu 3 propozycji z największą liczbą głosów - decyzję o nazwaniu rond podejmie rada miejska.   


Zatwierdzona lista propozycji nazw rond dopuszczonych do głosowania

(wg. kolejności zgłoszeń):
1.    Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
2.    Redemptorystów
3.    Franciszka Solarza
4.    Bez nazw
5.    Na Klękanej Górce
6.    Nad Białą
7.    Lipowego Wzgórza
8.    Kapelmistrza Kazimierza Wrony
9.    Tuchowskich Lotników
10. Batalionu Armii Krajowej „Barbara”
11. Filareckiego Związku Elsów

Głosowanie odbywa się  w Urzędzie Miejskim w Tuchowie (ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów), poprzez przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Tuchowie (ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne – nazwy rond”; za datę oddania głosu w ten sposób, uważa się datę stempla pocztowego, poprzez głosowanie internetowe na formularzu udostępnionym przez Urząd Miejski w Tuchowie.