13. emerytura kosztuje nas 15 miliardów, 14. emerytura kosztuje nas 11 i pół miliarda. Podwyżka z 500+ do 800+ kosztuje nas 25 miliardów. 500+ dla Ukraińców 2 miliardy, kredyt 2% 1,2 miliarda.


Konfederacja dąży do ograniczenia dodatków socjalnych i urealnienia budżety państwa, które zdaniem konfederacji ma korespondować z zasadami ogólnorynkowymi.