Pani Olga mówi, że najpierw mogła pracować jako sekretarka medyczna, żeby uczyć się polskiego systemu, prowadzić pacjenta od lekarza pierwszego kontaktu, wypisywać recepty i skierowania. Uczyła się też na kursach języka polskiego, a także specjalistycznego języka medycznego. Od poniedziałku miała już 11 pacjentów - 7 z Ukrainy i 4 z Polski, były też teleporady i jak dotąd nie było żadnych problemów. Pani Olga przez kilka godzin dziennie szlifuje język, kupiła dużo polskich książek, ma też swoją "ściągę" z polskimi terminami.

Piotr Augustyński prezes ZPS podkreśla, że marzy o stosie podań o prace od lekarzy różnych specjalności, których brakuje na rynku i każda para rąk jest bardzo potrzebna. W przychodni obsługiwani są też pacjenci z Ukrainy i czasem jest problem z porozumieniem, więc chętnie przyjmują lekarzy i pielęgniarki z tego, a także innych krajów. Tak jest w przypadku pani Olgi, która jest niezastąpiona właśnie w kontakcie z ukraińskim pacjentem, który czasem jest zagubiony, nie wie jak zażywać leki, a często choruje przewlekle i odstawienie lekarstwa może się bardzo źle skończyć. Pacjenci z Ukrainy nie rozumieją też nazw badań i ich wyników. Czasem językowe nieporozumienia są zabawne, ale często mogą być bardzo niebezpieczne dla pacjenta.

Pani Olga jest zadowolona z pracy, ale z niepokojem myśli o bliskich, którzy zostali w Ukrainie i walczą o wolność. Jej babcia ma Kartę Polaka. Po wybuchu wojny skontaktowała się z rodziną w Polsce, z którą wcześniej nie miała kontaktu i to oni na początku pomogli, przyjmując u siebie i znajdując pracę. Jak podkreśla pani Olga, to dzięki nim mogła się tak szybko zaadaptować w Tarnowie.

A niedługo w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie powinna zacząć pracę w charakterze lekarza druga z Ukrainek, która czeka na zgodę i podobnie jak pani Olga przygotowuje się do tego, pracując jako sekretarka medyczna w ZPSie.

W ramach uproszczonej procedury, którą przewiduje specustawa o pomocy Ukrainie, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przyznała 47 warunkowych praw wykonywania zawodu lekarza. W trakcie rozpatrywania jest jeszcze 5 takich wniosków.

Natomiast Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie przyznała 15 warunkowych praw wykonywania zawodu lekarza obywatelom Ukrainy.

Wcześniej, w ramach tej procedury, ukraińscy lekarze musieli uzyskać pozwolenie na pracę od Ministerstwa Zdrowia.