Pieniądze są zbierane na rzecz odnowy zabytkowych mogił Starego Cmentarza. Co roku dzięki pieniądzom zbieranym w czasie kwest udaje się wyremontować kilka nagrobków znajdujących się na terenie Starego Cmentarza w Tarnowie. Fot. Paweł Topolski