"Komplementarność tych inwestycji jest niezmiernie ważna i tutaj nie trzeba było nikogo długo namawiać, szczególnie samorządu województwa, żeby przeznaczyć kolejne pieniądze na zabezpieczenie przeciwpowodziowe" - mówił Adamczyk.

Jak dodaje marszałek małopolski Witold Kozłowski, obwodnica Tuchowa kosztowała ponad 57 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów to pieniądze województwa, ponad milion dołożyło miasto Tuchów, a pozostała część pochodziła z dofinansowania unijnego.

Obwodnica została otwarta w dniu, w którym rozpoczyna się Wielki Odpust Tuchowski, na który przez 10 dni przyjeżdżają tysiące pielgrzymów. Wprawdzie obwodnica nie omija klasztoru redemptorystów, ale i tak ma usprawnić dojazd do niego w tych dniach i przede wszystkim odciążyć centrum Tuchowa.