To uczniowie, którzy nie poszli do szkoły jako sześciolatkowie, ale też ci, których rodzice posłali do szkoły wcześniej. Mimo bardzo małego rocznika chętnych do tarnowskich szkół średnich jest jednak więcej, niż się spodziewano.

- Przyglądamy się, jak bardzo tarnowskie szkoły są popularne wśród uczniów z Tarnowa i okolicznych gmin. Jest zamiar, żeby otworzyć 11 oddziałów więcej, niż planowano. To da ponad 330 dodatkowych miejsc w tarnowskich szkołach ponadpodstawowych - podkreśla prezydent Jakub Kwaśny.

W sumie o miejsce w tarnowskich liceach, technikach oraz szkołach branżowych ubiegało się podczas naboru 1560 dzieci. Po decyzji o zwiększeniu oddziałów do 55 szkoły mogą przyjąć 1456 dzieci.

Chętni do nauki w szkołach ponadpodstawowych muszą jeszcze do poniedziałku 15 lipca potwierdzić swój wybór.

- Ze względu na pomniejszony rocznik klasy będą także mniej liczne niż w poprzednich latach - przyznaje Aneta Abram, dyrektorka Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa. "Przymierzając się do naboru w tym roku, przyjęliśmy taką zasadę, że spróbujemy dać dzieciom jak największy wybór kierunków i zaplanowaliśmy wszystkie oddziały 24-osobowe. Natomiast patrząc, że dzieci jest na szczęście więcej, niż się przymierzyliśmy i mają bardzo dobre wyniki, po pierwsze pan prezydent zwiększył ilość oddziałów, a po drugie te oddziały, które były planowe, w większości są powiększone do 28 uczniów w klasie. Natomiast w poprzednim roku, gdy było półtora rocznika, jeżeli były takie możliwości techniczne w szkołach, były nawet 36-osobowe klasy".

W tej chwili jest jeszcze 8 wolnych miejsc w pierwszej klasie II LO w Tarnowie oraz dwa miejsca w szkole branżowej budowlanej.

Natomiast jeśli chodzi o dodatkowe 11 oddziałów, dodatkowe klasy pierwsze o profilu biologiczno-chemicznym zostaną utworzone w I, III i IV LO. W V Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie zostanie utworzona dodatkowa klasa o profilu biologia z angielskim. Natomiast w I LO dodatkowa klasa pierwsza o profilu matematyka z angielskim, a IV LO, po raz pierwszy, klasa o profilu angielski z włoskim. Z kolei w XVI LO zostanie utworzona jedna dodatkowa klasa pierwsza o profilu kryminalnym.

Ze względu na nabór, w trzech technikach - Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Budowlanych oraz Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych - zostaną dwukrotnie powiększone w sumie cztery pierwsze klasy. Po jednej w ZSB, ZSME oraz dwie w ZST.

W lipcu 2023 roku chęć nauki w tarnowskim szkołach zadeklarowało 2527 uczniów na 2040 miejsc.