- Otrzymaliśmy przez poprzednie dwa lata dotacje na konserwację kamieniarki typu wawelskiego w Domu Mikołajowskim. Teraz jest kontynuacja. Ufamy, że na kolejny rok otrzymamy kolejne dotacje. Czeka nas konserwacja dachu. Systematycznie, stopniowo prowadzimy prace konserwatorskie w naszym budynku - wyjaśnia dyrektor muzeum diecezjalnego w Tarnowie ks. dr Piotr Pasek.

Prace będą kosztowały 50 tysięcy złotych, z tego 30 tysięcy to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, a 20 tysięcy to środki własne muzeum.

Najstarsze Muzeum Diecezjalne w Polsce założone w 1888 roku, za tarnowską katedrą, można zwiedzać od wtorku do piątku od 10:00 do 15:00, natomiast w niedziele i święta od godziny 9:00 do 14:00.