– Nie ma obecnie ważniejszej sprawy dla Polski niż Polski Ład. Jest to sprawa absolutnie priorytetowa dla wszystkich szczebli władzy państwowej – od rządowej przez parlamentarną, samorządową i instytucje finansowe. To niezwykła szansa rozwoju dla całej Polski – zarówno dla dużych miast, jak i mniejszych miejscowości. Proszę samorządowców o zaangażowanie w ten program – zaapelował wicemarszałek Marek Pęk. 
Na kluczową kwestię rządowego programu, jaką jest rozwój kraju, ale też Małych Ojczyzn, zwraca uwagę wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

Wyznacznikiem sytuacji samorządów jest nadwyżka operacyjna. To ona pokazuje, czy JST będą w przyszłości w stanie inwestować. W minionym roku nadwyżka ta spadła o ponad 11 proc. Samorządy zredukowały nakłady inwestycyjne o ponad 4 proc. Pieniądze z nowego programu pomogą samorządom zrealizować inwestycje potrzebne lokalnym społecznościom i odbudować gospodarkę.