Dyrektor Biura Banków Żywności Norbert Konarzewski powiedział, że zebrane produkty trafią do kilku tysięcy osób. "Docieramy do takich miejsc, jak świetlice środowiskowe, noclegownie, ośrodki wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domy dziecka, również hospicja. Często nasi beneficjenci nie są w stanie codziennie kupować żywności, więc każde takie wsparcie jest dla nich dużym darem, dużą pomocą" - dodał Norbert Konarzewski.


Poza wsparciem zbiórki w sklepach można również przekazać darowiznę na rzecz wybranego, lokalnego Banku Żywności, na oficjalnej stronie zbiorkazywnosci.pl.