Radio Kraków
  • A
  • A
  • A

Wysowa: cztery dni z przekroczonymi normami

Na dwanaście dni, dla których dostępne są dane z pomiarów, przez cztery dni normy były przekroczone. Wysokie stężenia odnotowywano w pierwszym tygodniu pomiarów. Najgorzej było 7.11, kiedy to stężenie dobowe pyłu PM10 osiągnęło 122 ug/m3, a więc ponad 200% normy. Najniższe dobowe stężenie wyniosło 21 ug/m3 i było to w dniu 09.11 oraz 10.11. Różnica między wysokimi stężeniami z pierwszego tygodnia, a niskimi z drugiego wynika z odmiennych warunków atmosferycznych - w pierwszym tygodniu przez większość czasu mieliśmy do czynienia z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, utrudniającymi rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. W drugim tygodniu na odwrót - wiał silny wiatr i padał deszcz, co sprzyjało rozwiewaniu pyłu, a stężenia pyłów utrzymywały się na niskim poziomie w większości województwa. Wyniki w Wysowej można w pewnym stopniu porównać z wynikami w Nowym Sączu ze stacji WIOŚ - wtedy gdy były wysokie stężenia w Nowym Sączu, w Wysowej również obserwowano duże zapylenie powietrza i na odwrót - kiedy w Nowym Sączu powietrze było dobre, również w Wysowej poziom pyłów był niski.

Fot. Bartosz Niemiec

Małopolska bez smogu: Wysowa. Fot. Bartosz Niemiec

Pyłomierze mierzą stężenie pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w danym miejscu (10 to rozmiar cząstek pyłu). Na wykresie widać stężenia godzinne (z ostatniej godziny, np. o 13:40 będzie widoczne stężenie z godziny między 12, a 13). Należy podkreślić, że nie istnieje norma dla stężenia godzinnego PM10. Istnieje jedynie norma dla stężenia dziennego i jest to 50 ug/m3 (ug – mikrogram). Jeśli więc mamy odczyt np. 154 ug/m3 z danej godziny, to nie oznacza to, że norma jest przekroczona trzykrotnie – bo 154 ug/m3 to stężenie z jednej godziny, a norma odnosi się do stężenia z 24 godzin. Oznacza to jednak, że stężenie pyłu PM10 jest bardzo wysokie i jeśli się utrzyma przez dobę, to norma zostanie przekroczona trzykrotnie.

Podsumowanie dwóch tygodni w Wysowej

 

 

Podsumowanie 13 i 14.11

Zarówno w piątek jak i w sobotę stężenie pyłu PM10 mierzone naszymi pyłomierzami pozostawało w normie. W piątek osiągnęło 35 ug/m3 (norma 50 ug/m3). W sobotę stężenie pyłu PM10 osiągnęło 33 ug/m3. W tym dniu powietrze było bardzo dobre w całej Małopolsce (normy dotrzymane na wszystkich stacjach), co zawdzięczamy bardzo silnemu wiatrowi.

 

Podsumowanie 12.11

Wysowa
Czwartek to kolejny dzień kiedy powietrze w Wusowej było bardzo czyste. Dobowe stężenie pyłu PM10 wyniosło 27 ug/m3, a więc było znacznie poniżej normy. Dobra jakość powietrza utrzymywała się przez cały dzień.

 

Podsumowanie 11.11

Przez praktycznie cały Dzień Niepodległości stężenia pyłu PM10 utrzymywały się na niskim poziomie. Takiego powietrza życzymy mieszkańcom i mieszkankom Wysowej na co dzień. Średnia dobowa wyniosła 23 ug/m3 (norma to 50 ug/m3). Czystym powietrzem cieszyli się wszyscy mieszkańcy Małopolski - na żadnej stacji nie została przekroczona norma dla stężenia pyłu PM10.

Podsumowanie 10.11

Przez cały wtorek mieszkańcy Wysowej oraz turyści i kuracjusze odwiedzający to uzdrowisko mogli cieszyć się bardzo czystym powietrzem. Dobowe stężenie pyłu wyniosło 21 ug/m3, przy normie 50 ug/m3. To prawdziwie uzdrowiskowe powietrze! Podobnie czystym powietrzem mogli się cieszyć mieszkańcy całej Małopolski - na wszystkich stacjach monitoringu WIOŚ stężenia pyłu były w normie. Wynika to wietrznej pogody, która sprzyja rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń.

Podsumowanie 9.11

O ile w niedzielę powietrze w Wysowej było gorsze niż w Krakowie, o tyle wczoraj mieszkańcy i kuracjusze mogli cieszyć się tam czystym powietrzem. Stężenie PM10 wyniosło 21 ug/m3 (co stanowi 42% dopuszczalnej wartości). Miejmy nadzieję, że ta korzystna sytuacja (wiatr) utrzyma się jeszcze długo.

Podsumowanie pierwszego tygodnia

Na pięć dni, dla których dostępne są dane z pyłomierza PAS i Radia Kraków działającego w Wysowej ,jedynie przez jeden dzień zanieczyszczenie powietrza utrzymywało się w normie. Zazwyczaj stężenia były niższe niż w Krynicy. Najwyższy odczyt godzinny to 173 ug/m3. Na złe wyniki z pewnością miały wpływ niekorzystne warunki meteorologiczne, które utrudniły rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń generowanych w Wysowej i naokoło niej - szczególnie w dniach 7 i 8 listopada, kiedy to Wysową spowijały mgły. Wysokie stężenia pyłów to zapewne efekt, tak jak i w Bochni, Szczawnicy oraz Krynicy sporego nagromadzenia źródeł niskiej emisji - pieców i kotłów na węgiel i drewno, w których niejednokrotnie spalane są też śmieci. Ruch samochodowy w Wysowej jest raczej niski.

 

 

Podsumowanie 8.11

W niedzielę w trakcie dnia mgły zalegały w Wysowej. Wystarczyło wyjechać kilka kilometrów dalej, żeby cieszyć się błękitnym niebem. Niestety mglista pogoda sprzyjała zaleganiu zanieczyszczeń z domowych kotłowni i kominków. W trakcie dnia zanieczyszczenie w Wysowej sięgało pod 100 ug/m3. W tym samym czasie w Krakowie smog już ustąpił i powietrze było znacznie czystsze (20 – 30 ug/m3). Wieczorem po kilku smogowych dniach czyste powietrze zawitało do Wysowej (zanieczyszczenie PM10 spadło do 20 ug/m3). Średniodobowe stężenie w Wysowej wyniosło 59 ug/m3 (czyli przekroczyło poziom dopuszczalny, który wynosi 50 ug/m3). Miejscowości położone w kotlinach górskich mają utrudnioną wentylację, a przez to walka ze smogiem jest tam prawdziwym wyzwaniem. Jeśli gminy uzdrowiskowe będą chciały przyciągać turystów czystym powietrzem, muszą stać się GMINAMI BEZ DYMU.

Podsumowanie 7.11

W sobotę powietrze w Wysowej wciąż było mocno zanieczyszczone. Nasz pyłomierz wskazał wartość PM10) na poziomie 122 µg/m3, czyli ponad dwukrotne przekroczenie dopuszczalnej wartości. W Nowym Sączu na stacji WIOŚ odnotowano równie wysokie stężenie 119 µg/m3. Rozwiązaniem tego poważnego problemu mogą być jedynie działania długofalowe, czyli skuteczna eliminacja niskiej emisji. Mimo dostępnych funduszy na wymianę kotłów w polskich domach wciąż przybywa kotłów nie spełniających żadnych standardów emisyjnych (tzw. kotłów zasypowych, „kopciuchów”, „śmieciuchów”). Warto uświadomić sobie, że najlepsze dostępne technologie pozwalają osiągnąć emisje pyłu z kotłów na paliwa stałe ponad czterdziestokrotnie mniejsze niż obecnie stosowanych (10 mg/m3 vs 420 mg/m3). Dostępne są też technologie bezdymne tj. pompy ciepła. Termomodernizacja domów pozawala na znaczące obniżenie zadymienia poprzez mniejsze zużycie energii. Miejmy nadzieję, że za kilka lat pierwsze uzdrowiska będą mogły pochwalić się, iż są GMINĄ BEZ DYMU – gminą do której przyjeżdżają masowo ludzie chcący zaczerpnąć świeżego powietrza w okresie jesienno-zimowym.

 

Podsumowanie 6.11

W piątek średnie stężenie pyłu PM10 dla doby wyniosło 86 ug/m3 - co daje około 170% normy. W tym samym czasie w pobliskim Nowym Sączu odnotowano jeszcze wyższe stężenie - 153 ug/m3, a w Krakowie na Alejach - 189 ug/m3. Sytuacja smogowa w całym regionie jest wyjątkowo zła ze względu na długo utrzymujące się warunki meteorologiczne. Zanieczyszczenia z domowych pieców, kominków, kotłów, samochodów i zakładów przemysłowych zalegają nad małopolskimi miejscowościami. 

Podsumowanie 5.11

W czwartek norma dla stężenia pyłu zawieszonego w Wysowej została przekroczona - średnie stężenie dla doby wyniosło 82 ug/m3, podczas gdy norma to 50 ug/m3. Bardzo wysokie stężenia pyłów utrzymywały się niemal w całym województwie. Dla porównania, w Nowym Sączu na stacji monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odnotowano stężenie dobowe 145 ug/m3, a w centrum Krakowa 245 ug/m3.

Podsumowanie 4.11

W środę stężenie pyłu w Wysowej było raczej niskie (bez godzin porannych, kiedy to zerwany został przesył danych, wynosiło 50 ug/m3). Poziom zanieczyszczenia był podwyższony jedynie przez dwie godziny wieczorem - maksymalna średnia godzinna wyniosła 95 ug/m3.

Podsumowanie 2.11

Średnie stężenie pyłu zawieszonego w Wysowej w ciągu ostatnich 24 godzin (od godz. 14) wyniosło 48 ug/m3 - a więc pozostało w normie (50 ug/m3).

Anna Dworakowska, Polski Alarm Smogowy


Wysowa to jedno z najmniejszych małopolskich uzdrowisk, zamieszkałe przez niespełna tysiąc osób. Miejscowość bardzo zmieniała się w ostatnich latach dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Wybudowano tam nową pijalnię wód mineralnych wzorowaną na oryginalnym budynku, który spłonął pod koniec lat 60. XX wieku. Urządzono też nowy park zdrojowy. Wybudowano letni amfiteatr i basen. Wytyczono także ścieżki spacerowe oraz trasy przeznaczone do uprawiania nordic walking i narciarstwa biegowego. Turyści chętnie też zaglądają do zabytkowego kościoła i cerkwi prawosławnej.

Władze gminy Uście Gorlickie liczą na pozytywne wyniki z pyłomierza, który został zamontowany w szkole podstawowej w Wysowej. Jak podkreślają, kilka lat temu podobne badania wypadły bardzo dobrze. W miejscowości nie ma wielkiego ruchu samochodów, a budynki użyteczności publicznej ogrzewane są piecami na ekogroszek. Modernizację kotłowni przeprowadziły także miejscowe sanatoria.

Władze gminy nie prowadziły inwentaryzacji kotłowni w domach jednorodzinnych, ale z informacji od sołtysów wynika, że większość mieszkańców ogrzewa domy piecami na ekogroszek. Paliwo stanowi też drzewo bukowe, którego nie brakuje w lasach otaczając Wysową.

Kampania realizowana przy współpracy z Województwem Małopolskim. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Partnerem akcji jest Polski Alarm Smogowy

Partnerzy akcji:


 

 

Tematy:
Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy

Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres opinie@radiokrakow.pl

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na  Facebooku  oraz  Twitterze

1291517

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię