I jeszcze ciekawostka - obecnie, po prawie trzech wiekach można obejrzeć w Rzymie tzw. Święte Schody - bez osłaniającej ją drewnianej obudowy. Według tradycji po tych właśnie schodach wchodził Jezus do pretorium Poncjusza Piłata, a sprowadziła je potem do Rzymu święta Helena - matka Konstantyna Wielkiego, pierwszego chrześcijańskiego cesarza rzymskiego. Święte Schody pozostaną odsłonięte do 9 czerwca – Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, po czym ponownie zostaną one zamknięte, aby można było położyć na nich nową drewniana obudowę.