Jakie przeglądy powinniśmy w naszej nieruchomości zaplanować?
 

Zachęcałbym, także w związku z ostatnimi wypadkami, aby tych spraw nie bagatelizować. Kontrola stanu technicznego budynku czyli instalacji gazowych, przewodów kominowych, i to zarówno dymowych, jak i wentylacyjnych i spalinowych, powinna być przeprowadzona raz w roku.
Czasem słyszy się o konieczności przeglądów elektrycznych czy ogólnobudowlanych. Czy one także powinny być przeprowadzane w każdym roku?

 

Taki przegląd całościowy jest ważny pięć lat.

Kto jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie takiego przeglądu?
Jeżeli jest to dom jednorodzinny, to sprawa jest jest oczywista, że osobą odpowiedzialną jest właściciel. Jeżeli jest to kamienica będąca przedmiotem współwłasności, odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie tych przeglądów zostaje zrzucona na zarządcę obiektu, którym z reguły będzie fachowy administrator, który przeprowadzi te kontrole zgodnie z przepisami.
 

Co zrobić w sytuacji, gdy któryś z lokatorów nie chce wpuścić przedstawiciela zarządcy do mieszkania i nie umożliwia przeprowadzenia takiej kontroli? Awaria czy nieszczelności w  jednym mieszkaniu mają wpływ na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z awarią, to nie ulega wątpliwości, że lokator ma obowiązek niezwłocznie udostępnić taki lokal. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia jego udostępnienia, to właściciel lub reprezentujący go zarządca ma prawo wejść do tego lokalu przy czym nie może tego zrobić sam. Musi to zrobić w obecności funkcjonariusz Policji lub Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Sugerowałbym, aby zawsze w takiej sytuacji spisać stosowny protokół. Dobrze byłoby także wykonać dokumentację fotograficzną. Unikamy wówczas problemów związanych z wejściem do czyjegoś mieszkana bez jego zgody.

 

Powiedzmy dziś także o drzewach znajdujących się na naszej posesji. Powszechnie wiadomo, że prawo własności do danego terenu nie jest wystarczające, aby samodzielnie podjąć decyzję o wycięciu drzewa.

Ścięcie drzewa wymaga stosownych pozwoleń. Spotkałem się z poglądami, że w przypadku drzew czy krzewów martwych, suchych, takie zezwolenia nie są wymagane. Nie jest to prawdą.

Co możemy zatem wyciąć bez zezwolenia?

Jest to możliwe tylko w przypadku drzew owocowych, a także drzew młodych, rosnących krócej niż 10 lat. W tym drugim przypadku sugerowałbym jednak zachowanie pewnej ostrożności, ponieważ nie zawsze jest możliwe tak precyzyjne ustalenie wieku drzewa.

 

Czy fakt, że samodzielnie zasadziliśmy na naszej własnej działce 20 drzewek i po 20 latach niektóre z nich chcemy wyciąć, bo zbyt zaciemniają dom, daje nam prawo do samodzielnych decyzji?

Apelowałbym o pewien rozsądek przy zagospodarowywaniu swojej nieruchomości gruntowej. Nie jest tak, że jestem wszechwładny tylko dlatego, że jestem właścicielem. Czasem określamy prawo własności jako święte prawo własności, a tak naprawdę nie jest.