Konferencja odbyła się w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Wziął w niej udział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, Marek Gróbarczyk.

„Zadanie było trudne pod kątem ekologicznym, związanym ze wszystkimi niezbędnymi raportami środowiskowymi. Ale ostatecznie możemy Państwu dzisiaj zakomunikować, że rozpoczynamy budowę. Zapraszamy na symboliczne wbicie łopaty na pierwszym basenie rzeki Kamienicy. Mamy nadzieję, że w okresie pięciu miesięcy zakończymy realizację tej inwestycji” – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W 2021 roku Wody Polskie uzyskały ok. 10 mln zł dofinansowania inwestycji z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Kolejne 12 mln zł zostaną zabezpieczone ze środków własnych Wód Polskich. Zadanie jest obecnie na etapie uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych, które są planowane do grudnia 2022 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę trzech progów - drugiego, trzeciego i piątego, licząc od ujścia Kamienicy do Dunajca. Przebudowa progu drugiego i trzeciego będzie polegała na wykonaniu pochylni kamiennej z tzw. bystrotokiem oraz centralnego kanału migracyjnego dla ryb. Na trzecim progu zostanie wykonana przepławka dla ryb.

Prowadzone prace będą się odbywały na działkach Skarbu Państwa i nie będą się wiązały z żadnymi utrudnieniami dla mieszkańców.