Jedna z ciekawszych atrakcji nie tylko Małopolski. Przełom Dunajca od wielu dziesięcioleci jest w południowej Polsce jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc, odwiedzanych corocznie nie tylko przez turystów z Polski.
Wyróżnienie – wpisanie na listę UNESCO to zasługa nie tylko pienińskich górali, ale może najbardziej przyrody, która tak ukształtowała to miejsce w Pieninach tworząc regionalną atrakcję.
"Tradycje flisackie na Dunajcu w Pieninach" zostały wpisane na listę 28 czerwca 2023 roku i flisacy pienińscy właśnie otrzymali dokument to potwierdzający  z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisane przez ministra Piotra Glińskiego.