Dzięki umowie zawartej pomiędzy wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą a marszałkiem województwa małopolskiego Witoldem Kozłowskim i wicemarszałkiem Łukaszem Smółką możliwa będzie realizacja etapu drugiego tej inwestycji. Dotyczy on opracowania projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Jak podkreślił we wtorek wojewoda Kmita, planowane wieloletnie przedsięwzięcie jest kluczową inwestycją komunikacyjną nie tylko dla ziemi sądeckiej, ale także dla wszystkich, którzy przyjeżdżają tam w celach turystycznych.

„Na razie jesteśmy na etapie opracowania projektu budowlanego, ale patrząc na skalę przedsięwzięcia widać, że zarząd województwa małopolskiego nie boi się ogromnych wyzwań - to zadanie za ponad 200 mln zł jest kluczowe z punktu widzenia rozwoju całej Małopolski” - wskazał wojewoda.

Całkowita wartość drugiego etapu to ponad 1,6 mln zł, z czego łączna wartość wsparcia z programu Mosty dla Regionów wynosi 1,28 mln zł, co stanowi 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Zakończenie realizacji tego etapu zaplanowano na koniec listopada 2024 r.

Marszałek Małopolski Witold Kozłowski przypomniał, że planowane przedsięwzięcie będzie największą tego typu inwestycją realizowaną przez samorząd województwa na Sądecczyźnie. „To przejście będzie łączyło i zamykało wszystkie obwodnice i ruch wokół Nowego Sącza - dla ziemi sądeckiej to bardzo ważna inwestycja” - ocenił.

Zakres inwestycji – wskazał marszałek - obejmuje budowę nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 87 i drogą wojewódzką nr 969 (obwodnicą Podegrodzia). Powstanie m.in. droga klasy G o długości ok. 3,5 km, most nad rzeką Dunajec o długości ok. 530 m, pięć rond, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe.

Początek inwestycji planuje się na skrzyżowaniu zachodniej obwodnicy Nowego Sącza (droga powiatowa nr 1583K) z ul. Młyńczyską (droga gminna nr 293981K) w miejscowości Podrzecze przy zbiorniku retencyjnym. Dalej nowa droga przebiegać będzie w kierunku północno-wschodnim przez tereny rolnicze, wzdłuż zachodniego wału przeciwpowodziowego Dunajca. Koniec trasy przewiduje się na projektowanym skrzyżowaniu drogi krajowej 87 (ul. Węgierska) i drogi gminnej nr 293258K (ul. Podmłynie) w Nowym Sączu, po zachodniej stronie linii kolejowej nr 96.

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 215 mln zł, z czego 140 mln zł będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jak podkreślił Kozłowski, województwo małopolskie z partycypacją miasta Nowy Sącz nie byłyby w stanie zrealizować tak dużego zadania, gdyby nie dofinansowanie ze środków rządowych.