Z informacji o kontroli doraźnej przeprowadzonej przez UZP, do której dotarła PAP wynika, że powołana przez miejskich urzędników do budowy stadionu spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna w Nowym Sączu naruszyła przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Już po rozstrzygnięciu przetargu na budowę obiektu w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, urzędnicy zdecydowali o rozszerzeniu inwestycji o dobudowę dodatkowych trybun i zamknięciu bryły stadionu. W tej sprawie w marcu zeszłego roku spółka zawarła aneks do podpisanej umowy, a powinna – zdaniem UZP – rozpisać na to przedsięwzięcie odrębny przetarg. Według UZP takie rozszerzenie stanowi bowiem „istotną zmianę umowy” i jego wykonawca powinien był zostać wybrany w przetargu.

Jak podkreślono w dokumencie, w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej prezes UZP w żaden sposób nie kwestionuje potrzeb zamawiającego w zakresie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu o określonych cechach i parametrach.

„Opisane naruszenie przepisów ustawy Pzp stwierdza natomiast, że zamiana umowy w istocie stanowiła nowe zamówienie, i jako taka wymagała przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisem art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, ze względu na cel zapewnienia przejrzystości i procedur równego traktowania wykonawców” - napisano w informacji o kontroli doraźnej.

Wartość całego zamówienia określono na ponad 61 mln zł netto, w tym część objęta pierwszą umową wynosi blisko 41,2 mln zł netto, a aneksem – ponad 19,9 mln zł netto.

PAP zwróciła się do urzędu miasta w Nowym Sączu o komentarz w tej sprawie, ale do czasu nadania depeszy go nie uzyskała.

Umowę na budowę stadionu miejskiego w Nowym Sączu prezydent tego miasta Ludomir Handzel podpisał w czerwcu 2021 roku z wybraną w przetargu sądecką firmą budowlaną Black Bird. Zgodnie z nią w pierwszym etapie inwestycji planowana była budowa stadionu, który pomieści 4500 kibiców i będzie posiadał ponad 270 miejsc dla sympatyków drużyny przyjezdnej.

W marcu 2022 roku zawarto aneks do umowy z generalnym wykonawcą budowy stadionu miejskiego. Określono w nim, że obiekt przy ulicy Kilińskiego będzie posiadał zamkniętą bryłę, która pomieści 8111 widzów.

W zeszłym roku lokalne media opisywały inne problemy dotyczące tej inwestycji. Gazeta Krakowska pisała m.in o zaległościach w spłatach podwykonaców, miało też dojść do odłączenia mediów na budowie (wody i ogrzewania) ze względu na brak płatności.

Finalizacja inwestycji planowana jest na ten rok, a po jej zakończeniu Stadion Miejski w Nowym Sączu ma spełniać wymogi PZPN odnośnie gry w Ekstraklasie oraz rozgrywkach międzynarodowych UEFA.