PIT Rodzinny to wspólne rozliczanie rodziców i dzieci, czyli im więcej dzieci, tym niższy podatek. Przypadku rodziny 3+ tego podatku nie będzie. To działanie prodemokratyczne, bo Polska wymiera.