Władze Nowego Sącza we wrześniu powinny rozstrzygnąć przetarg i wyłonić wykonawcą budowy nowego mostu Heleńskiego. Gdy ruszą prace przy rozbiórce starej przeprawy, w mieście pozostanie tylko jeden most na Dunajcu. Dlatego pomysł uruchomienia szynobusu spodobał się mieszkańcom osiedla Helena.

"Mieszkańcy będą musieli jeździć w zasadzie dookoła, a taki szynobus dowiezie wszystkich bezproblemowo" - przyznają mieszkańcy. 

Początkowo szynobus miał kursować pomiędzy dworcem PKP a wsią Marcinkowice. Gmina Chełmiec nie zgodziła się jednak na współfinansowanie kursów. Wówczas prezydent Nowego Sącza zdecydował się na skrócenie trasy z centrum miasta do osiedla Helena. Polskie Linie Kolejowe wyraziły właśnie na to zgodę, choć zrobiły wyjątek, bo są to tzw. stacje przesiadkowe. "Kursy mogą się odbywać od poniedziałku do piątku co pół godziny. Gdyby szynobus cały czas kursował na tej trasie, zablokowalibyśmy przejazd pociągu retro i składów cargo do kaniemiołomów – dodaje Andrzej Oleksy, zastępca dyrektora sądeckiego oddziałku PLK. 

Władze Nowego Sącza zgodziły się na warunki PLK. Wstępny plan zakłada uruchomianie szynobusu już w październiku. Ma on kursować do końca trwania budowy nowego mostu, czyli do grudnia przyszłego roku. Potrzeba na to niespełna 600 tysięcy złotych. "Liczymy jednak na wsparcie finansowe starostwa i Urzędu Marszałkowskiego" – podkreśla Wojciech Piech, zastępca prezydenta Nowego Sącza. "To połączenie szynobusowe będzie służyć również pasażerom z gmin z otoczenia Nowego Sącza" - dodaje. 

A jak przyznaje starosta sądecki Marek Pławiak, wsparcie finansowe nie jest wykluczone. "Zdaniem zarządu sprawa będzie pozytywnie rozpatrzona, jeśli będziemy mogli wyłożyć pieniądze, a powód wsparcia będzie istotny społecznie" - tłumaczy Marek Pławiak. 

Przyznania dotacji nie wykluczają również władze Urzędu Marszałkowskiego. Jak jednak podkreśla członek zarządu Leszek Zegzda, sprawa stricte dotyczy Nowego Sącza. "Rozumiem, że sytuacja jest wyjątkowa. Popatrzymy na to z życzliwością" - mówi Leszek Zegzda. 

Wszystko więc wskazuje na to, że szynobus zostanie uruchomiony na czas budowy nowego mostu Heleńskiego. Poruszanie się po mieście mają też ułatwić dodatkowe autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

 

 

(Bartosz Niemiec/ew)