Zagwarantowane w umowie pieniądze pozwolą jeszcze w tym roku ustabilizować usuwające się zbocze. "Bardzo się cieszymy, że te środki trafił do Grybowa, a Wody Polskie będą realizować inwestycję. Zastosujemy szybką ścieżkę wyłonienia wykonawcy tak, by w kilka, kilkanaście miesięcy uporać się z wykonaniem zadania" - zapowiedział  w Grybowie wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W ośrodku Caritas w Grybowie przebywa dziś 76 podopiecznych. Są to osoby z różnym stopniem niepełnosprawności związanej z chorobami lub wiekiem. Po ustabilizowaniu osuwiska placówka planuje zwiększenie liczby miejsc. Konieczne jest jednak odzyskanie budynku stojącego najbliżej osuwiska, który dziś jest całkowicie wyłączony z użytkowania.