- Wyjaśniliśmy niektóre kwestie i w kwietniu rozpocznie się procedura wydawania decyzji środowiskowej. Mam nadzieję, że obwodnica będzie mogła być zrealizowana. Widzimy, jak na poprawę bezpieczeństwa i rozwój Muszyny wpłynęła budowa pierwszego odcinka. Drugi jest nie mniej istotny. To będzie rozwiązanie turystyczne nie tylko dla Muszyny, ale też dla Krynicy i Piwnicznej – mówi Jan Golba, burmistrz Muszyny.

Pierwszy odcinek obwodnicy Muszyny został otwarty w 2013 roku. Wkrótce potem rozpoczęły się przygotowania do budowy drugiej części. W 2021 roku wydano decyzję środowiskową, ale została oprotestowana i procedura rozpoczęła się na nowo.

Początkowo szacowano koszt budowy obwodnicy na 65 milionów złotych. Teraz mogą one sięgnąć nawet 100 milionów złotych.