W konsultacjach społecznych zgłoszono ponad 100 uwag do proponowanego przebiegu drogi nazywanej "sądeczanką".

Sprzeciw jest bardzo duży, pod jednym z wniosków podpisało się ponad tysiąc mieszkańców. Nie możemy tej sprawy bagatelizować. Każda uwaga musi być wnikliwie rozpatrzona, a autorzy muszą być poinformowani o decyzji. 

- mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Ada Słodkowska Łabuzek.

Według zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad połączenie drogą ekspresową Nowego Sącza z autostradą A4 w Brzesku ma powstać do 2029 roku.