Przyjmujemy każdy grosz. Widzimy, że coraz więcej pacjentów potrzebuje pomocy i nie tylko w opiece hospicyjnej, ale też bardzo wielkie zapotrzebowanie jest na opiekę dla osób długotrwale, przewlekle chorych
- mówi Kaczwiński.
Akcje Pola Nadziei Sądeckie Hospicjum organizuje już od 20 lat. Rok temu do puszek wolontariuszy trafiło ponad 100 tysięcy złotych.