Kolejny etap, związany z wykonaniem podpór pod wiadukty drogowe, rozpocznie się na początku listopada i potrwa, zgodnie z planem, do końca maja przyszłego roku.