Nowotarska uczelnia złożyła wniosek o uruchomienie kierunku lekarskiego do Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie przejdzie ocenę formalną. Następnie wniosek trafi do Polskiej Komisji Akredytacyjnej i do Ministerstwa Zdrowia, gdzie zostanie oceniony merytorycznie. Ostatecznie decyzję podejmie minister edukacji i nauki.

„Podjęliśmy decyzję o uruchomieniu kierunku lekarskiego, biorąc pod uwagę sytuację popandemiczną, która wyeksponowała problem braku lekarzy w całej Polsce. Rozpoczęliśmy przygotowania i 31 grudnia złożyliśmy wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tym samym rozpoczęła się procedura, która ma zakończyć się uzyskaniem zgody na otwarcie kierunku lekarskiego w uczelni w Nowym Targu” – powiedziała PAP p.o. rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu dr Bianka Godlewska-Dzioboń

Zgodnie z planem władz nowotarskiej uczelni od 1 października miałby zostać uruchomiony kierunek lekarski, na którym będzie mogło kształcić się 45 kandydatów. Sześcioletni cykl kształcenia kończyłby się lekarskim egzaminem końcowym bez specjalizacji.

Według planów władz uczelni, na potrzeby kształcenia przyszłych lekarzy będzie dostosowany budynek starego szpitala w Nowym Targu.

„Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zadeklarował, że będzie finansowanie na rozbudowę infrastruktury, co da szansę na uruchomienie inwestycji z przeznaczeniem na kierunek lekarski. Nie wyobrażamy sobie, abyśmy kształcili przyszłych lekarzy bez udziału szpitali, a najbliższy lokalizacyjnie jest nam Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu” – wyjaśniła Godlewska-Dzioboń.

Władze nowotarskiej uczelni podpisały również listy intencyjne w sprawie kształcenia przyszłych lekarzy ze szpitalami powiatowymi w Zakopanem, Myślenicach i w Suchej Beskidzkiej.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym musiała wykazać w złożonym do ministerstwa wniosku, że oprócz infrastruktury pozyska kadrę lekarską, która będzie kształciła przyszłych lekarzy.

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 r. Można się tu kształcić na 15 kierunkach, w tym: architekturze, bezpieczeństwie narodowym, fizjoterapii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym czy informatyce ekonomicznej.